Psykologistudenter Uten Grenser

Psykologistudenter Uten Grenser jobber for å øke psykologistudenters kulturelle kompetanse og bevisstgjøre hvordan psykologien kan bidra i møte med samfunnsutfordringer. Kulturen vi er født inn i, vil påvirke hvordan vi forstår oss selv og vår omverden. Individet er en del av noe større, og det er viktig å løfte blikket og anerkjenne det gjensidige samspillet mellom individ og samfunn.


PUG Bergen består av et styre og engasjerte medlemmer som er fordelt på ulike undergrupper, med hvert sitt fokusområde. PUG arrangerer foredrag og work shops, arbeider med fagformidling og søker å gi psykologistudenter praktisk erfaring fra fagfeltet. Gjennom disse aktivitetene ønsker vi å bidra til å ruste psykologistudenter til å møte det mangfoldige, multikulturelle arbeidsliv.


PUG er en organisasjon for alle fakultetets studenter. Som medlem får du mulighet til å prøve deg i spennende verv, utføre meningsfulle arbeidsoppgaver og ta del i et spennende faglig og sosialt miljø. Følg oss på Facebook og hold deg oppdatert på våre arrangementer, aktiviteter og utlysninger.


Ta gjerne en titt på vår hjemmeside for mer informasjon. Vil du være med i PUG? Ta kontakt med oss på Facebook, eller send oss en mail på mail