PsychAid

PsychAid er Psykologistudentenes hjelpeaksjon, og er en veldedig organisasjon med kontor i Oslo og Bergen. PsychAid samler årlig inn penger til en organisasjon som arbeider for å fremme psykisk helse i samfunnet. Innsamlingsaksjonen i Bergen skjer på vårsemesteret og består av en «fagdag» der årets formåls-organisasjon forteller om sitt arbeid, og en bøssebæringsaksjon som går over en helg i mars/april. Det hele avsluttes med Veldedighetsballet, med lotteri, auksjon og live underholdning.


PsychAids arrangementer er åpne for ALLE studenter ved Det Psykologiske Fakultet. PsychAid drives av en interngruppe bestående av studenter fra ulike studieretninger ved fakultet.Komiteene «Ball», «Bøssebæring» og «PR» jobber opp mot de spesifikke arrangementene, og har egne møter i tillegg til storgruppemøtene.
Som medlem i PsychAid kan du selv bestemme hvor mye du har lyst til å bidra. Vi trenger både ledere og undergruppemedlemmer, og søker mot en medlemsmasse der alle studieretninger på fakultetet er representert.

 

Vil du…

…være med spre kunnskap om psykisk helse, både på fakultetet og i befolkingen generelt?

…gjøre en forskjell for noen som trenger det?

…få venner på tvers av stuieretning og kull?

…få nyttig organisasjonserfaring samtidig som du har det gøy?


BLI MED!!! Send oss en mail: psychaid@psfo.no