Karrierekompasset

Karrierekompasset

«Karrierekompasset jobber for å bedre kontakten mellom studenter og arbeidsliv, primært arbeidslivet i Bergensregionen.


Bakgrunnen for stiftelsen av Karrierekompasset er det økte antallet av ulike utdanninger som tilbys ved det psykologiske fakultet. Karrierekompasset ønsker å øke kunnskapen i arbeidslivet om dette, og bevisstgjøre studentene på sin egen kompetanse. Mot eksterne aktører (arbeidslivet) ønsker vi å fokusere på forskjellene mellom de ulike utdanningsprogrammene og kompetanseområdene.


Internt på fakultetet ønsker Karrierekompasset å være en bred og samlende organisasjon som alle studenter føler tilhørighet til og ser nytteverdien av.
Som medlem i Karrierekompasset er du med på å bygge en nyttig organisasjon for deg og dine medstudenter. Vi ønsker å bli større, og vi har mange viktige oppgaver foran oss. Vi trenger derfor flere som ønsker å bidra! Meld deg inn i gruppen for å følge alt det spennende som skjer!


Besøk gjerne hjemmesiden vår på Karrierekompasset.no

eller via epost