Hovedstyret

Psykologisk Studentforening

Psykologisk Studentforening sitt styre (PSF-styret) er det øverste studentorganet på Det Psykologiske Fakultet ved Universitetet i Bergen.


Våre hovedoppgaver er å fremme studentenes interesse mot fakultetsledelse, fordele penger til undergrupper og organisasjoner etter søknad, velge studenter til råd og utvalg og å tilrettelegge at studentorganisasoner kan funksjonere optimalt.


For å kontakte oss, gå innpå Kontakt oss

PSF-styret 2018

Håvar Dobson Fjelde

Leder


Mailde Holm Søreide

Økonomiansvarlig


Simen Bø

Protokollfører


Alexander Grande

Kommunikasjonsansvarlig


Øyvind Imenes Sivertsen

Internansvarlig


Maria Andvik Hoaas

Eksternansvarlig


Sara Ebling

Markedsansvarlig


Salvatore Maias Messina

Leder av Kurerbar


Erik Henden Aaraas

Leder av Fagutvalget for profesjonsstudiet i psykologi


Thariscah Pararajasingham

Leder av Fagutvalget for årsstudiet og bachelorprogrammene i psykologi


Silje Mari Mo

Leder av Fagutvalget for HEMIL


Mona Ertesvåg

Leder av Fagutvalget for pedagogikk og logopedi

Kontrollkomitèen

Kontrollkomiteen er kontrollorgan for Hovedstyret. Vi behandler PSF sitt budsjett, anker på saker som er avslått av Hovedstyret og søknader om store pengebeløp. Kontrollkomiteen skal ikke detaljstyre Hovedstyrets drift, men påse at Hovedstyret følger vedtektene til PSF. Vi er også ansvarlig for å tilrettelegge og organisere valguken.


Kontrollkomiteen består av en leder, en nestleder og seks andre medlemmer. Halvparten velges på høsten, og halvparten velges på våren. Kanskje du vil stille til neste valg?


Det er ingen ting i veien for å sitte i Kontrollkomiteen og en annen gruppe. Det eneste du absolutt ikke kan gjøre, er å sitte i både Kontrollkomiteen og Hovedstyret. For å stille bør du ha erfaring fra ulike grupper i PSF, eller betydelig erfaring fra andre organisasjoner.
I Kontrollkomiteen får du god oversikt over hvordan PSF driftes. Vi møtes normalt 2-5 ganger i semesteret, avhengig av behov, og møtene varer i litt mer enn én time.


Lurer du på noe om Kontrollkomiteen? I 2019/2020 er det Håvard Norgård Berger som er leder.

Kontakt oss