Forum for praktisk psykologi

Forum for praktisk psykologi består av en gruppe studenter som ønsker å skape en arena hvor psykologistudenter kan få innsyn i ulike praktiske aspekter ved psykologrollen. Vi forsøker særlig å belyse temaer som i mindre grad dekkes av studieplanen.


Forum for praktisk psykologi inviterer foredragsholdere som kan bidra med kunnskap om hvilke muligheter man har som praktiserende psykolog, samt kunnskap om dominerende problemstillinger og diskusjoner i fagmiljøet. Blant annet psykologer og annet helsepersonell inviteres som foredragsholdere. En viktig prioritering er å få frem brukeres perspektiv, og tidligere pasienter er også blant de som inviteres til å holde foredrag.


Hovedmålgruppen for Forum for praktisk psykologi er studenter ved profesjonsstudiet, men enkelte Forum er også åpne for master- og bachelorstudenter. Forum er gratis, holdes på fakultetet omtrent én ettermiddag i måneden, og varer i et par timer.


Ønsker du å henvende deg til Forum for praktisk psykologi? Send en mail til: forum@psfo.no eller leder.forum@psfo.no