Forum for praktisk psykologi

Forum for praktisk psykologi har som hovedmål å gi psykologistudenter innsyn i praktiske aspekter ved psykologrollen, og å belyse spennende psykologiske temaer på siden av studieplanen. Vi inviterer foredragsholdere som forteller om egne erfaringer fra arbeidslivet, møte med pasienter, og deler kunnskap om viktige problemstillinger og diskusjoner innen psykologifeltet. Vi er også opptatt av å få frem brukerperspektivet, og tidligere pasienter eller andre med relevante erfaringer er derfor også blant de som inviteres til å holde foredrag.


Foredragene er gratis og åpne for alle, og arrangeres på kveldstid ca en gang i måneden. Vi benytter ofte de hyggelige lokalene til fakultetets egen studentbar, Kurerbar. Lik oss på Facebook for å følge med på når neste Forumkveld holdes!


Som medlem i Forum får du være med å bestemme hvilke foredragsholdere som skal inviteres, og bidrar til å organisere det praktiske rundt foredragene - som innkjøp, lyd og liknende. Vi er også en gruppe som liker å kombinere møtene våre med sosiale kvelder, og vi pleier å arrangere sommeravslutning og julebord for medlemmene våre.


Dersom du har spørsmål angående Forum for Praktisk Psykologi, eller du ønsker å bli medlem kan du sende oss en mail. Du kan også sende mail til vår leder her


Vi gleder oss til å høre fra deg!