Fagutvalgene

Fagutvalg for HEMIL

Vi i fagutvalget på HEMIL representerer studentene på studieretningene Masterprogram i Helsefremmende arbeid og Helsepsykologi, Masterprogram i Barnevern, Masterprogram i internasjonal helse og Bachelorprogram i folkehelse og helsefremmende arbeid. Styret består av tre til fire medlemmer; leder, nestleder, økonomiansvarlig samt et styremedlem. Hvert semester stilles valg med mulighet for nye studenter å ta ansvaret og arbeidet videre.


Vi på Fagutvalget på HEMIL:

  • - Fremmer studentenes interesse.
  • - Fungerer som bindeledd mellom studentene opp mot instituttet og fakultetets hovedstyre.
  • - Arrangerer valg og bistår studieprogrammenes studentrepresentanter, styrer, råd og utvalg sitt arbeid.
  • - Behandler henvendelser fra våre studenter.
  • - Arrangerer aftener og arrangementer med blanding av det sosiale og det faglige.
  • - Jobber mot et større samhold og engasjement blant studentene.
  • - Holder møter for å planlegge videre arbeid og ta opp aktuelle saker til diskusjon.

Vi kan kontaktes på hemil.fagutvalg@gmail.com

Fagutvalget for bachelor, master- og årsstudium

Fagutvalget for BA/MA (bachelor- og masterprogrammene) representerer studentene på årsstudium, arbeids- og organisasjonspsykologi og generell psykologi ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.


Vi er et organ med mål om å være en stemme for bachelor- og masterstudenter på det psykologiske fakultetet ved UiB. Vi fungerer som et mellomledd mellom studentene og ledelsen, og taler studentenes sak gjennom våre tillitsvalgte.


Samtidig arrangerer vi både faglige og sosiale arrangementer med mål om å øke kunnskap om videre studie- og arbeidsmuligheter, samt skape et større samhold og engasjement blant studentene.

Fagutvalget for pedagogikk

Fagutvalget for pedagogikk er et organ bestående av frivillige studenter som jobber for pedagogikk-studenters sosiale og faglige studiehverdag! Fagutvalget representerer studentene som går bachelor i pedagogikk, spesialpedagogikk, årsstudium pedagogikk samt master i pedagogikk.


Fagutvalget har ulike verv som leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og arrangementansvarlig, som velges ved allmøte i begynnelsen av hvert semester. Styret består av 8-10 medlemmer, der alle studentene har mulighet til å stille til valg.


Gruppens formål er å være en stemme for studentene vi representerer, og fungere som et mellomledd mellom studentene og ledelsen på fakultetet. Gjennom våre tillitsvalgte på de ulike studieretningene vil vi behandle og følge opp henvendelser og saker vi mottar. Samtidig vil vi opplyse om og høre studenter i tiltak og endringer fra fakultetsledelsens side.

Gruppen holder også både faglige og sosiale arrangementer med mål om å øke kunnskap om videre studie- og arbeidsmuligheter, samt skape et større samhold og engasjement blant studentene.

Vi kan kontaktes på psykologi.fagutvalg@psfo.no

Fagutvalget for profesjonsstudiet

Fagutvalget for profesjonsstudiet i psykologi er et studentorgan bestående av tillitsvalgte- og varatillitsvalgte i de ulike kullene på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen, samt enkelte studentrepresentanter ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.


Organet presenterer profesjonsstudentene ved Det psykologiske fakultet. Vårt formål er i all hovedsak å fremme profesjonsstudentenes interesser, og ivareta behov relatert til studieløpet og læringsutbytte. Videre ønsker vi å bidra til bedre kommunikasjon mellom ledelsen og studentene, og øke samarbeidet blant tillitsvalgte på tvers av kullene.


Vi kan kontaktes på psykologi.fagutvalg@psfo.no