Fagkomiteen

Fagkomiteen

«Fagkomiteens hovedoppgave er å arrangere månedlige fagfrokoster hvor studenter får servert kaffe og frokost mens de får høre et faglig relevant foredrag. Foredragsholdere inviteres fra hele landet for å snakke om tema som er interessante og faglig relevante for alle de ulike retningene som tilhører psykologisk fakultet.


Vi har også ansvaret for å arrangere fagkritisk dag, som er en årlig akademisk tradisjon ved Universitetet i Bergen. Målet med dagen er å rette et kritisk søkelys på regjerende tankesett og eksisterende praksis innen fagfeltet, og la alternative representanter får komme til ordet. Dette for å fremme kritisk og selvstendig tenkning bland våre studenter rundt etablerte «sannheter».


Med dette ønsker vi å stimulere til nysgjerrighet og interesse rundt psykologifaget. Både fagfrokostene og fagkritisk dag ønsker vi skal gi studentene ved fakultetet en avveksling fra individuell lesning og forelesninger, samt forsterke interessen for fagfeltet gjennom muligheten til å lytte og lære om tema som ligger utenfor pensum.»


Lurer du på noe om Fagkomiteen?

Kontakt oss